Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«: V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju CST d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Celovita nadgradnja elektronskega poslovanja s tujimi trgi podjetja CST d.o.o.«. V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju poskrbeli za uspešno implementacijo orodja za elektronsko izmenjavo podatkov s partnerji, postavili spletno stran v dveh tujih jezikih, digitalizirali nastope na sejmih, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom optimalnega izvajanja delovnih nalog.

Podjetje 8BIT d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo kompletno storitev elektronske izmenjave med partnerji, adaptacije in kostumizacije spletne strani, izdelalo produktno-prodajni video, digitalizacijo nastopov na sejmih in tudi uvedlo praktična usposabljanja.

DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH

Predstavlja vse od idejne in kreativne zasnove prezentacije podjetja do oblikovne zasnove in izdelave 2D in 3D animacij ter grafik kot tudi do izdelave in montaže prezentacije v slovenskem in angleškem jeziku. Z udeležbo na izbranem digitalnem sejmu (showroomu) bomo lahko povečali mednarodno prepoznavnost, saj bomo v njem predstavili celovitost svojih izdelkov, storitev in razvojno naravnanost podjetja. Digitalizacija zajema predvsem grafični in vsebinski material.

SPLETNA STRAN

Spletna stran bo še bolje predstavljala vizijo, cilje, ekipo in delovanje podjetja CST d.o.o. Predstavljen bo prodajni in storitveni program, kar bo nagovarjalo potencialne B2B kupce k oddaji povpraševanja. Stran bo vizualno prepričala kupce o kvaliteti izdelkov in storitev s foto in video materialom. Dodatne tekstovne vsebine bodo prav tako poskrbele za boljšo kotiranje v iskalnikih.

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Namenjen je predvsem našim potencialnim in aktualnim strankam v tujini. Preko videa bomo predstavili podjetje, ekipo, naše produkte in storitev na interaktiven način, s katerim želimo pritegniti pozornost odjemalcev za obisk naše spletne strani.

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJE

Skladno z digitalizacijo, avtomatizacijo in nadgradnjo e-poslovanja je potrebno zaposlene ustrezno informirati in nadgraditi njihovo znanje, da bodo lahko svoje delovne naloge izvajali čim bolj optimalno. Usposabljanje bo tudi usmerjeno v internacionalizacijo podjetja CST d.o.o., kar je še stopnička više k udejstvovanju podjetja na tujih trgih.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije) in rezultate: npr:

Izvedena zaščitena povezava s kupci

– izdelava spletne strani v dveh tujih jezikih,

– izdelava produktno-prodajnega videa v tujem jeziku,

– izdelava materialov in udeležba na digitalnem sejmu,

– usposabljanje za krepitev kompetenc.

 

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000,00 €
Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

 

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJE – v okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022 smo se v podjetju CST d.o.o. udeležili izobraževanj z namenom, da bi nadgradili sposobnosti in znanje naše ekipe zaposlenih.

Izobraževanja je vodila agencija Pixel (8BIT d.o.o.), ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec.

Pred izobraževanji smo v CST d.o.o. ocenili glavna problemska stanja iz sledečih področij: segmentacija trga, fokus na ključne ciljne trge, prodajni lijak B2B ter ustrezno pridobivanje povpraševanja na posamezni fazi in pa preusmeritev večjega odstotka procesa prodaje na splet.

Nato smo izvedli enajst izobraževanj: Avtomatizacija poslovnih procesov, Digitalizacija poslovanja, Ecommerce plačilni sistemi, Varnosti in riziki digitalizacije podjetja, Elektronska izmenjava med partnerji, Spletne strani za tuje trge, Personalizirana prodaja po meri, Strategija izvoza, prodaje in marketinga v tujini, Uspešna prodaja preko digitalnih oglaševalskih kanalov, izobraževanje na temo uspešne prodaje z video vsebinami in pa izobraževanje na temo upravljanja in vodenja spletne strani.

Po zaključenem izobraževanju smo nadrejeni nekaj časa opazovali svoje ekipe, da bi videli do kakšnih sprememb ali morebitnih napredkov je prišlo. Predvsem smo opazili, da se je pristop celega podjetja do prodaje nekoliko dvignil nivo. Manj dela je padlo na prodajno ekipo in posledično so svoj čas lahko namenili pomembnejšim nalogam. Ekipa je zaradi segmentacije dosegla večjo preglednost poteka prodaje. S strani prodaje smo opazili povečano željo po dodatnih izobraževanjih, saj so se opazile tudi individualne izboljšave.

Na spodnji sliki je prikazano eno od omenjenih izobraževanj:

 

Javni razpis

»Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroom-ov«

V okviru razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroom-ov«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju CST d.o.o.  uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo Showrooma v Španiji ter krepitev blagovne znamke z lokalnim agentom.

V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju postavili Showroom v Španiji ter preko agenta krepili blagovno znamko z aktivnim oglaševanjem na različnih spletnih portalih, digitalnih medijih, video posnetki ter prevodi katalogov z namenom prepoznavnosti blagovnih znamk.

Namen operacije preko sofinanciranja upravičenih stroškov je okrepiti trženje blagovnih znamk na španskem trgu, ter na ta način doseči višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost ter večji tržni delež na omenjenem trgu, vezano na pozicioniranje naših izdelkov in storitev na tujem trgu, prav tako na vključitev v globalne verige. Zaradi postavljenega Showrooma v Španiji pa predvidevamo, da se bo vpliv trženja blagovne znamke kazal ne samo v omenjeni državi, ampak tudi na drugih svetovnih špansko govorečih trgih.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija poteka 1 leto.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.

logo cgh
logo rs
logo spirit slovenia
logo eu
logo i feel slovenia

Public tender

»Marketing of commercial brands on foreign markets via showrooms«

In accordance with the tender »Marketing of brands on foreign markets via showrooms«, that is co-financed by Republic of Slovenia and European Uninon from European regional development found (ERDF), CST d.o.o. was successful in acquiring founds for establishing showroom in Spain and for working with the local agent on the Spain market.

As part of this project activities we will establish a showroom in Spain and will market our brand via local agent who will be in charge of advertising on websites, social media, video and translations of our promotional material.

The purpose of the operation co-financing of eligible costs, is to strengthen brand marketing in the Spanish market and  to achieve higher added value and a competitive advantage and increased market share in Spanish market, due to the positioning of our products and services in foreign markets. Due to the showroom set up in Spain, we expect that the effect of brand awareness  will be seen not only in the Spain, but also in other global Spanish-speaking markets.

The operation is co-financed  by Republic of Slovenia and European Union via European found for regional development. Operation will last for 1 year.

You can read more about the EU founds at www.eu-skladi.si.

logo cgh
logo rs
logo spirit slovenia
logo eu
logo i feel slovenia