Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Podjetje CST d.o.o. je na javnem razpisu za »Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)« uspešno pridobil sofinanciranje za projekt z nazivom Digitalizacija in optimizacija podjetja CST d.o.o. za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19-CST d.o.o.)

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Operacija podjetja je vsebovala tri sklope, in sicer:

sklop b) izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem,

sklop e) optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkovitosti digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti,

sklop f) izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem.

Namen in cilj javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov v višini v višini 6.999,30 EUR povečati konkurenčnost podjetja in delež prodaje na tujih trgih. Z zgoraj opisanimi operacijami je podjetje: pridobilo novo promocijsko video vsebino, ki za podjetje predstavlja hitro, a poglobljeno predstavitev produktivnosti in učinkovitosti podjetja na tujem trgu že obstoječim ter vsem novih potencialnim partnerjem, večjo natančnost zbiranja podatkov na enem mestu s posodobljeno, tj. učinkovitejšo spletno analitiko, ter s pomočjo e-katalogov v treh tujih jezikih povišalo mero interkativnosti z novimi kupci na globalnem nivoju.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.